The Well Original Soundtrack 

November 18, 2005

Eldorado

www.sr.se/cgi-bin/p2/program/index.asp?programID=2196

Nej det ekar inte på listan. Allt är lugnt och fint. Detta är den glesa och genomskinligt vackra musiken som rinner genom filmen på plats nr 3. Samlad på cd. Melodiskt och spindelvävsminimalistiskt. Musik för dimmiga mornar vid havsbandet. Musik för ändlösa promenader på jakt efter skymning eller gryning. Ljusdunkelklanger som faller i anspråkslösa klungor.