»4« Ass

June 6, 2013

Nya Upplagan

Atlantis-studion i Stockholm lockar dem som vill ge ljudet ett utrymme fjärran komprimerat telefonlyssnandefjanteri, vare sig det handlar om norska, av erfarenhet spränglärda progressiva konstellationer eller, som nu, smeksamt oinställsam svensk instrumentalmusik, Andreas Söderström Solo (alltså ASS) på sin fjärde skiva, med, som vanligt, ett uppbåd av eminenta spelkamrater, som ibland, som i Mats Gustafssons fall exempelvis, visar nya sidor av sina som bäst/mest inkännande, vackert så man går sönder, hoppeligen efter tv-musiken till ”30 grader i februari” nåendes till en bredare publik som bara har ett för (de slutna) ögonen: att få en stunds fjäderlätt njutning. Headspin Recordings borde gå att abonnera på, för att ge/få en regelbunden sinnlighetsfix som förvisso är beroendeframkallande men som inte ger stickmärken.