Jazzoo Oddjob

November 29, 2013

Ica-Kuriren

Jazziga djur i svängigt barnalbum. Na?stan alla sma? barn fascineras av djur. Hur djur ser ut, hur de ro?r sig, hur de la?ter. Det a?r da?rfo?r inte sa? konstigt att djur fo?rekommer sa? mycket i barnpedagogik. Minns Fem myror a?r fler a?n fyra elefanter. Na?gra som verkligen minns den serien det a?r svenska jazzkvintetten Oddjob. Med sitt nya album har gruppen gjort den mest originella och roliga barnskivan pa? decennier. Ett album med 13 instrumentala la?tar, da?r varje la?t musikaliskt visualiserar ett djur. Sa?ngerna ba?r namn som Elefanten, Kackerlackan och Ekorren. Och la?ter da?refter. Det ga?r att ho?ra vilket djur det a?r utan att fusktitta pa? la?ttitlarna. A?nda? la?ter det aldrig so?kt eller tokroligt. Oddjobb a?r ett superbt jazzband, tajt och sva?ngigt. A?ven den vuxne lyssnaren fa?r lika stor belo?ning av lyssnandet. Med skivan fo?ljer en illustrerad bok med bilder pa? alla djurenoch sma? korta texter. Ett bra barnjazzalbum a?r fler a?n fyra da?liga barnalbum.